Om olyckan är framme i trafiken och du behöver hjälp eller service så ringer du oftast efter en bärgare. När vägar behöver finputsas eller repareras så ringer du en vägarbetare. Vad har dessa två yrkesgrupper gemensamt? Båda två använder sina fordon för arbete, och båda behöver extra synlighet när de har ett arbetspass ute i trafiken.

När man som arbetar på väg eller i trafik kan man behöva göra sina medtrafikanter uppmärksamma på att extra försiktighet krävs kring dessa fordon. Därav använder man sig av diverse olika blixtljus som ska fungera för att varna samt uppmärksamma övriga förare.

Det viktigaste när man inhandlar blixtljus till sitt fordon är att ljuset innehar rätt märkningar. Med detta sagt så ska det vara ett E-godkänd blixtljus, som understryker att blixtljuset får användas på allmänna vägar inom Europa och samma sak gäller för en blixtljusramp. Detsamma gäller när det kommer till EMC-märkning, då det är detta som gör att blixtljuset inte stör ut övrig elektronisk utrustning. Detta är i synnerhet viktigt om man exempelvis använder sig av komminikationsradio, GPS eller liknande i samband med sitt arbete.

Som allt annat som ska användas för en utvald yrkesgrupp så krävs det att det är kvalitativa produkter som tas in. Var därför alltid noga med att höra dig för gällande märkningar och certifikat när det kommer till just din utrustning, och se till att dina produkter innehar någon form av garantitid.